درمان فرایندمدار (پی بی تی) راهنمای گام‌به‌گام مهارت‌آموزی متخصصان برای آماج قرار دادن فرایندهای بنیادین تغییر روانی در درمان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مدت‌هاست كه درمان‌هاي مبتني بر شواهد، از جمله درمان شناختي‌رفتاري (CBT)، سرگرم تدوين پروتكل‌هاي متمركز بر نشانگان هستند. با اين حال، اين روند به ‌سرعت در حال تغيير است. در حال حاضر، تمركز درمان‌هاي مبتني بر شواهد به «فرايندها» معطوف شده و دوران «پروتكل‌ها براي نشانگان» به سر آمده است. اين كتاب راه‌گشا و نوآورانه، با تكيه بر تحليل شبكه‌اي، راهنمايي گام‌به‌گام براي تدوين طرح درمان اثربخش است و همچنين راهبردهاي واضحي براي اتخاذ رويكرد فرايندمدار ارائه مي‌كند، طوري كه به اردوگاه‌هاي مختلف درمان شناختي‌رفتاري، اعم از رفتاري، شناختي، مبتني بر پذيرش و ذهن‌آگاهي، ارج مي‌نهد و در عين حال پلي به ساير رويكردها و مدل‌ها مي‌زند. در راستاي برآورده ساختن نيازهاي منحصربه‌فرد درمان‌جو و دست‌يابي به پيامدهاي درماني بهتر، كتاب حاضر نقشه راه جامعي در ارتباط با مباني نظري درمان فرايندمدار (PBT) و همچنين تكنيك‌هايي براي منطبق ساختن درمان با فرد ارائه مي‌كند. اگر درمانگر يا دانشجوي علوم رفتاري هستيد، اين كتاب آنچه براي درك و اجراي درمان فرايندمدار (PBT) در كارهاي باليني نياز داريد در اختيارتان قرار مي‌دهد.

105,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما