درباره انسان بودن


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب که پس از مرگ فروم منتشر شدء شامل نوشته‌هایی از بارورترین دوره‌های فکری فروم یعنی 1960 است. این مجموعه بر علم انسان‌گرایانهء سوسیالیسم انسان‌گرایانهء دین انسان گرایانه و روانکاوی انسان گرایانه متمرکز است و مجموعه‌ای است از سخنرانی‌های فروم برای مناسبت‌های خاص و دست‌نوسته‌هایی که هدف آن ایجاد این کتاب بوده است.

48,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما