خیزش مردم سرخورده


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

يك دهه گذشته، خاورميانه دست‌خوش طوفاني شد كه آغازش از كشور مصر بود و با سرعتي غافل‌گيركننده به ديگر كشورهاي عربي نيز سرايت كرد. به اين طوفان نام بهار عربي نهادند. طوفاني كه آثارش هنوز پايان نيافته است. بهار عربي روايت مردمي سرخورده از سال‌ها زندگي زير يوغ ديكتاتوري، فقر و سياست تكيه‌زده بر سرير دروغ و نيرنگ است. اگر چه عده‌اي با بدبيني بهار عربي را يك طراحي از پيش تعيين شده و مبتني بر توطئه مي‌انگارند، اما بسياري از ناظران آگاه بر اين اعتقادند كه زمينه‌ها و عوامل بروز آن نه تنها از قبل وجود داشت بلكه حتي زودتر از اين مي‌بايد به وقوع مي‌پيوست. پرسش مهم از علل و ريشه‌هاي خيزش ديرهنگام مردم در خلق بهار عربي و تبعات نامعلوم آن، هنوز در برابر ماست و پاسخي درخور مي‌طلبد. نويسندگان كتاب خيزش مردم سرخورده كه هر كدام از صاحب‌نظران برجسته به شمار مي‌آيند، مي‌كوشند پاسخ روشنگري به اين پرسش مهم بدهند. خواننده از طريق اين كتاب درمي‌يابد كه سرخوردگي از اقتصاد تا سياست و از مذهب تا فرهنگ و...همچنين به ستوه آمدن مردم از سيستم‌هاي امنيتي بن‌علي، حسني مبارك و معمر قذافي چرا و چگونه رخ داد و به نفرتي مهارناپذير بدل گشت.

140,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما