خودکاوی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هدف این کتاب طرح مساله خودکاوی است، با انواع مشکلاتی که در آن وجود دارد. کوشش برای پیشرفت خودکاوی می‌تواند در درجه اول برای فردی که مشغول خودکاوی است مفید باشد، خودکاوی کمک اساسی می‌کند به شناخت کلی ساختار شخصیت خویش و این شناخت نه تنها کمک می‌کند به کشف و رشد استعدادهای درونی‌ای که تا کنون از تجلی بازمانده و به حالتی نیمه‌مرده درآمده‌اند، بلکه مهم‌تر از این، کمک به رشد و تکامل استعدادها و امکاناتی است که می‌تواند یک شخصیت نیرومند و هماهنگ بسازند، شخصیتی که عوامل برونی به سادگی نتواند بر آن اثر مخرب بگذارند و آن را وادار به پیروی از عوامل و کیفیت‌های ناشناخته نمایند، عواملی که معمولا یک زندگی و هستی اجباری و بی‌اختیار را به انسان تحمیل می‌کنند.

195,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما