حریف نهان (مفهوم‌پردازی‌هایی درباره ناهشیاری)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ناهشيار روان‌شناختي يك واقعيت مهم علمي است كه در زندگي روزمره مغفول مانده است. اغلب آدم‌ها با پندار تسلط و اراده عمر مي‌گذرانند. اما همه ما با حريفاني نهان زندگي مي‌كنيم كه در حال خدمت و خدعه يا دوستي و دشمني با هم و با ما هستند. مطالعات و مفهوم‌سازي‌ها درباره فرايندهاي ناهشيار در دو جريان بسط يافته‌اند: نخست، ناهشياري برخاسته از نظريه‌هاي روان‌پويشي كه در تبيين سلامت و بيماري مفيدند و در دل نظريه‌هاي روانكاوي رشد كرده‌اند. دوم، ناهشيار شناختي و سازش‌يافته كه در سايه مطالعات روان‌شناسي تجربي صورت‌بندي شده‌اند. جريان نخست به تمايز پردازش‌هاي تجربه‌اي و عقلاني، مفهوم بيناذهنيت، و بازشناسي منش‌ها و صداهاي جمعي در بستر دلبستگي‌ها منتهي شده است و جريان دوم به مفهوم‌سازي‌هاي نوروساينس در خصوص اساس ناهشيار و متداعي ذهن. اين كتاب اين دو جريان را معرفي و نقد مي‌كند، و مفاهيمي را از نظريات فرويد، يونگ، و مفهوم بيناذهنيت وارسي مي‌نمايد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. حريفان نهان ذهن ما به واسطه مفهوم‌پردازي‌هاي ارائه شده در اين كتاب با ما سخن مي‌گويند.

135,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما