حریف نهان (مفهوم‌پردازی‌هایی درباره ناهشیاری)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

ناهشیار روان‌شناختی یک واقعیت مهم علمی است که در زندگی روزمره مغفول مانده است. اغلب آدم‌ها با پندار تسلط و اراده عمر می‌گذرانند. اما همه ما با حریفانی نهان زندگی می‌کنیم که در حال خدمت و خدعه یا دوستی و دشمنی با هم و با ما هستند. مطالعات و مفهوم‌سازی‌ها درباره فرایندهای ناهشیار در دو جریان بسط یافته‌اند: نخست، ناهشیاری برخاسته از نظریه‌های روان‌پویشی که در تبیین سلامت و بیماری مفیدند و در دل نظریه‌های روانکاوی رشد کرده‌اند. دوم، ناهشیار شناختی و سازش‌یافته که در سایه مطالعات روان‌شناسی تجربی صورت‌بندی شده‌اند. جریان نخست به تمایز پردازش‌های تجربه‌ای و عقلانی، مفهوم بیناذهنیت، و بازشناسی منش‌ها و صداهای جمعی در بستر دلبستگی‌ها منتهی شده است و جریان دوم به مفهوم‌سازی‌های نوروساینس در خصوص اساس ناهشیار و متداعی ذهن. این کتاب این دو جریان را معرفی و نقد می‌کند، و مفاهیمی را از نظریات فروید، یونگ، و مفهوم بیناذهنیت وارسی می‌نماید که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. حریفان نهان ذهن ما به واسطه مفهوم‌پردازی‌های ارائه شده در این کتاب با ما سخن می‌گویند.

164,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما