جنس دوم 2 (2 جلدی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

درباره‌ي جنس دوم گفته‌اند: رساله‌اي مهم و اختصاص داده شده به وضع زن... اثري عميقا بديع كه در آن با نظريه‌ كهتري طبيعي زن مبارزه شده‌است... . فيليپ وان تيه‌گم. نويسنده و ناقد ادبي جنس دوم، تازگي آتش‌افروزي خود را حفظ مي‌كند... . ژنويوو ژناري، نويسنده جنس دوم، دير‌زماني برجسته‌ترين اثر سيمون دوبووار مانده‌است... . پي‌بر دو بوادفر، نويسنده و ناقد ادبي يكي از قابل ملاحظه‌ترين كتاب‌ها، مي‌خواهم بگويم بهترين كتابي كه تاكنون درباره‌ي زنان نوشته‌شده... اثري در درجه‌ اول اهميت... . نشريه‌ي تروت از زمان انتشار اتاق شخصي اثر ويرجينيا وولف، تاكنون نوشته‌اي چنين با اهميت درباره‌ي زن نوشته ‌نشده ‌است. سيمون دوبووار تنها نويسنده‌اي دقيق و اهل تحقيق نيست، رمان‌نويس نيز هست و ارزش اين اثر تا حد زيادي به سبب تخيل شگرف او است... . ضميمه‌ ادبي تايمز در آكسفورد... دانشجو بودم كه جنس دوم را خواندم. اين كتاب زندگي‌ام را دگرگون كرد... براي نخستين بار، ديگر با فكرم در تنهايي زندگي نمي‌كردم. صدايي با من از نابرابري‌ها سخن مي‌گفت، تجربه‌هايش را برايم نقل مي‌كرد. كتابي بسيار رهايي‌بخش بود كه سازش با دنياي نرينه را رد مي‌‌كرد... آن را در هم مي‌شكست... سيمون دوبووار به روي زنان آمريكا، همچنان كه به روي زنان جهان، دري گشوده بود... . كيت ميلت، مبارز برابري حقوق زنان ما دخترهاي آراسته‌ي كلاس دوم، پانزده يا شانزده سال داشتيم كه جنس دوم را كشف كرديم. فكر نمي‌كنم كه هيچ كتاب ديگري بوده‌باشد كه درباره‌ آن چنين تفسير و تجليل كرده‌ باشيم. سيمون دوبووار... مفهوم سرنوشت زنانه را دود هوا مي‌كرد، ما را از قيد يوغي هزار ساله مي‌رهاند... . اليزابت بادنته، روزنامه‌نگار

210,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما