جاودانگی هر روز (دوره‌ای فشرده در دگردیسی مینوی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هم‌چنان که شما برگ‌های این کتاب را بررسی می‌کنید، گردایه‌ای از پاره‌هایی را خواهید یافت که چونان گزاره‌ها یا بینش‌های پایه‌ای به‌کار خواهند رفت. هم‌چنین می‌شود هر پاره‌ را چونان یک سوتره یا کوان نگریست. چنان چه شما ژرف‌اندیشی بر معنای آن پاره را پیوسته دارید و بر آن باریک شوید، سرانجام درخشش بینشی بر آگاهی‌تان خواهد تابید. پیامد آن بینش، آگاهی و تجربه‌ی‌تان از خود و جهان دگرگون خواهد شد‌‌، و به آرامی حالتی از یک سبکباری شادمانه و مهری را تجبه می‌کنید که بیش‌تر و بیش‌تر با شما می‌ماند.

90,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما