جام می و خون دل


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

من بي‌تجربه بودم نمي‌دونستم كشتي زندگي گاهي توي طوفان‌هاي اطراف‌، ما رو به سمت جزيره‌اي مي‌بره كه خطر پياده شدن در اون، بيشتر از بودن تو يه كشتي طوفان زده‌اس. شاد و اميدوار در حال پايين اومدن از اين كشتي پا به جزيره‌اي گذاشته بودم كه زندگي در اون مبهم و ناشناخته بود...

98,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما