ثروتمندترین مرد بابل


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

آینده شما مانند جاده‌ای که به مسافتی دور دست منتهی می‌‌شود ادامه می‌یابد. در امتداد آن جاده آرزوهایی هستند که شما امید به دست آوردنشان را دارید... خواسته‌هایی که دوست دارید برآورده شوند. برای رسیدن به آرزوها و خواسته‌های خود باید از لحاظ مالی موفق باشید. از اصول مالی آمده در این کتاب استفاده کنید. بگذارید شما را از سختی‌های یک کیف پول خالی به سوی یک زندگی پربار و شادتر که کیفی پرپول را امکان‌پذیر می‌سازد، راهنمایی کنند. این اصول همانند قانون جاذبه تغییرناپذیرند و راه‌حلی مطمئن را برای دست‌یابی به موفقیت‌های مالی و پیشرفت اقتصادی پیش‌روی شما قرار می‌دهند.

95,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما