تفکر نقادانه درباره مسائل اخلاقی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

فرهنگ ما، مثل بسیاری از فرهنگ‌های دیگر، گنجینه‌ای سرشار از تعارض‌ها است. یکی از این تعارض‌ها این است که گرچه «قضاوت نکن!» جزء شعارهای محبوب‌مان است، نه‌تنها از قضاوت اخلاقی پرهیز نمی‌کنیم بلکه از هر فرصتی برای سخنرانی اخلاقی، و اگر مجلس به اندازه کافی گرم شود، برای نوحه‌سرایی اخلاقی با قضاوت‌های سنگین استفاده می‌کنیم. اما به نظر می‌رسد پرهیز از داوری اخلاقی، اگر هم مطلوب باشد، بسیار دشوار است. شاید گزینه واقع‌بینانه‌تر برای دوری جستن از قضاوت‌های نابخردانه و ظالمانه این باشد که کمی در این زمینه به خودمان سخت بگیریم و بکوشیم دیدگاه‌ها و قضاوت‌های اخلاقی‌مان، به جای تاثیرپذیری از موعظه‌ها، شعارها و مدهای اجتماعی بر سنجش‌گرانه‌اندیشی استوار باشد. این کتاب ضمن برشمردن برخی از مهلک‌ترین خطاهای تفکر اخلاقی، خواننده را با مفاهیم و ابزارهایی سودمند برای سنجش‌گرانه‌اندیشی درباره مسائل اخلاقی آشنا می‌سازد. با توجه به رابطه نزدیک تفکر نقادانه و فلسفه، کتاب حاضر می‌تواند پیش‌درآمدی بر فلسفه اخلاق نیز قلمداد شود. برای کمک به تعمیق فهم خوانده از مطالب، پرسش‌ها و تمرین‌هایی به همراه پاسخ‌های پیشنهادی به پایان کتاب اضافه شده است.

88,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما