تغییر (رخدادهای بزرگ چگونه فراگیر می‌شود)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

باورها به آساني جهش يك ويروس از كسي به كسي منتقل نمي‌شوند. داستان واقعي تغييرات اجتماعي پيچيده‌تر است. براي تغيير باورها و رفتارها، اينفلوئنسرها آن‌قدرها هم موثر نيستند و ايده‌هاي جذاب هم كافي نيستند. پس رشد جنبش‌ها و اشاعه نوآوري‌ها نتيجه چيست؟ پاسخ را در شبكه ارتباطات اجتماعي بايد جست.

184,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما