تعالیم کریشنامورتی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مؤلف در این کتاب خلاصة تعالیم کریشنا مورتی فیلسوف هندی را در باب انواع مسائل و موضوعات زندگی، در مقالاتی موجز و قابل درک آورده است. مقالات به ترتیب تاریخی که توسط کریشنا مورتی ایراد شده، آمده‌اند. از تاریخ 1927 که وی اولین سخنرانی خود را شروع می‌کند، تا آخرین سخنرانی او که ده روز قبل از مرگ او- در هفتم فوریة 1986- ایراد شده‌اند به ترتیب آمده و حسن این ترتیب در آن است که خواننده با جریان تکامل ذهنی این فیلسوف آشنا می‌شود.

125,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما