ترس و لرز


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كيركگور ترس و لرز را بهترين كتاب خود مي‌دانست، او مي‌گفت اين كتاب براي جاودانه كردن نام من كافي است. هنر او در وادار ساختن ما به حس كردن خصلت‌هاي ويژه اين قلمرو و مذهب هرگز چنين ژرف بر ما تاثير ننهاده است، و نيز هرگز روايتش تا اين حد با شخصي‌ترين جدال‌هايش در پيوند نبوده است.اما هميشه نمي‌توان به‌آساني انديشه‌ي كيركگور را در وراي انديشه‌ي يوهانس دوسلنتيو... به تمامي به چنگ آورد. به گفته هيرش اين دشوارترين اثر كيركگور است كه در آن بيش از هر اثر ديگر به هر وسيله‌اي در سرگردان‌كردن خواننده كوشيده‌است.

70,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما