بازاندیشی (راهنمای دانستن نادانسته‌ها)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

شايد اين باور عاميانه را شنيده باشيد كه اگر قورباغه‌اي را در يك قابلمه آب جوش بيندازيد، بلافاصله مي‌پرد بيرون. اما اگر همان قورباغه را در آب ولرم بيندازيد و بعد قابلمه را كم كم گرم كنيد، قورباغه مي‌پزد و مي‌ميرد. قورباغه فاقد قوه تجديدنظر درباره موقعيت است و وقتي متوجه تهديد مي‌شود كه ديگر دير شده است.‌ اخيراً درباره اين باور عاميانه پرس و جوهايي كردم و به نكته‌اي رسيدم: دروغ محض است.‌ قورباغه‌ها نيستند كه نمي‌توانند موقعيت‌سنجي كنند؛ ماييم.‌ تازه‌ترين كتابِ آدام گرنت، روانشناسِ سازماني و استادِ مدرسه كسب و كارِ وارتون، دعوتي است براي بي‌توجهي به دانش‌ها و نظرهايي كه ديگر چندان كمك‌حال نيستند. او در بازانديشي نشان مي‌دهد كه اگر بتوانيم در هنر بازانديشي به استادي برسيم، فرصت‌هاي بهتري براي موفقيت در محل كار و خوشبختي در زندگي خواهيم داشت. بازانديشي كمك مي‌كند هم راهكارهاي تازه‌اي براي مشكلات قديمي بيابيم و هم از راهكارهاي قديمي براي حل مسائل جديد بهره ببريم. اوج دانايي دانستنِ اين است كه چه زماني بايد برخي از ارزشمندترين ابزارهايمان - برخي از ارجمندترين تكه‌هاي هويتمان - را رها كنيم.‌

99,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما