انسان بودن فروشنده بودن است


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب نه متني دانشگاهي است و نه مختص دانشجويان مديريت. متن پيش‌رو روايتي داستان‌گونه از ساخت دنياي جديدي است كه در آن زندگي مي‌كنيم و از هر دو نظر فرم و محتوا همطراز با انسان ساكن در ساخت متاخر جامعه جديد نگاشته شده است. انساني كه در دل شبكه تو در توي فضاي مجازي قرار داشته و مخاطب جهاني شدن است؛ انساني كه تنها تر از هميشه و همزمان جهان‌وطن است و در هر لحظه خود را در رقابتي تنگاتنگ براي متقاعدسازي و فروشندگي مي‌بيند.

100,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما