افسانه کاریزما (علم و هنر جذب دیگران)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کاریزما نتیجه رفتار غیرکلامی است و ویژگی ذاتی یا جادویی نیست. همه می‌توانیم کاریزماتیک باشیم. کابان در این کتاب کاریزما را به اجزای آن تجزیه می‌کند: حضور، قدرت و صمیمیت. او برای پرورش هر یک از این سه جزء مهم، ابزارهایی را در اختیارتان می‌نهد.

178,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما