اشتباهات لپی


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مبحث پيراكنشي‌ها با اشتباهات لپي در اين كتاب الزاما مربوط به افراد بيمار نيست و بلكه حتي اغلب؛ موضوعاتي را شامل مي‌شوند كه در زندگي روزمره‌مان به كرات با آنها روبروئيم. اشتباهات لپي شامل بسياري از لغزشهايي‌اند كه در زندگي روزمره با آن برخورد مي‌كنيم ولي شايد هرگز تا كنون؛ يعني تا پيش از مطالعه اين كتاب؛ به علت پنهان در پشت آنها؛ كه ما را براي درك بهتر خود و پيرامونمان رهنمون مي‌گردد؛ توجهي مبذول نداشته‌ايم.

70,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما