آیا انسان پیروز خواهد شد


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب «آیا انسان پیروز خواهد شد؟» نوشته ی «اریک فروم» را «عزت الله فولادوند» به فارسی برگردانده است. این کتاب در هفت فصل تدوین شده است. برخی مقدمات کلی، ماهیت نظام شوروی، آیا هدف اتحاد شوروی سلطه ی جهانی است؟، معنا و کارکرد ایدئولوژی کمونیست، مسآله آلمان، مساله چین و پیشنهادهایی برای صلح عنوان فصل های کتاب حاضر است. در بخشی از مقدمه به قلم مترجم آمده است: «در 1950 ویلیام فاکنر در خطابه ای به مناسبت پذیرش جایزه ادبی نوبل اعلام کرد: تراژدی ما امروز ترسی جسمی و جهانی و همگانی است...دیگر از مشکلات روح سخنی نیست. تنها این سؤال است که کی از هم پاشیده خواهیم شد؟ او سپس به مردان و زنان جوانی که قلم در دست می گیرند هشدار داد که بدون این حقایق هر داستانی ناپایدار و محکوم به نیستی است و نویسندگان تا این ها را دوباره نیاموزند چنان خواهند نوشت که گویی در میان آدمیان ایستاده اند و انقراض انسان را می نگرند... عنوان این کتاب از خطابه ی فاکنر گرفته شده است. اما جمله ی فاکنر اخباری است و از یقینی حکایت می کند که از جان هنرمند برآمده است؛ جمله ی فروم استفهامی است و شک متفکر را در گیر و دارهای سخت و سرد عالم سیاست نشان می دهد. "آیا انسان پیروز خواهد شد؟" کتابی است که در تنگنای نگرانی از وضع کنونی جهان نوشته شده است – دلهره ای که چهار رکن آن مسخ سوسیالیسم، لگام گسیختگی سرمایه داری، آینده ی جهان سوم و مسابقه ی تسلیحاتی است. پژوهنده ی مضطرب هر یک از این مسائل را پیش می کشد و باز با کابوس پرسش فاکنر روبه رو می شود.»

69,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما