آن‌سوی لذت (آن‌سوی اصل لذت)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

رانه‌های زندگی در مقایسه با رانه‌های مرگ با دریافت‌های درونی ما بسیار بیشتر مربوط‌اند، زیرا آرامش ما را بر هم می‌زنند و مدام تنش ایجاد می‌کنند، چنان‌که فرونشاندن آن‌ها را به منزله‌ی خشنودی احساس می‌کنیم، در حالی که به‌نظر می‌رسد کار رانه‌های مرگ در خفا انجام می‌گیرند. گویی اصل لذت در خدمت رانه‌های مرگ است.

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما