آموزش دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب، كتابي جامع است كه به شيوه بسيار منظم سازمان‌دهي شده است. در اين كتاب راهبردهاي ارزيابي و آموزش مهارت‌هاي تحصيلي و مهارت‌هاي زندگي دانش‌آموزان با كم‌تواني ذهني از دوره پيش‌دبستاني تا دوره جواني مورد بحث قرار گرفته است. در بخش نخست كتاب، مباني كم‌تواني ذهني ارائه شده است. در بخش دوم مسائل آموزشي دانش‌آموزان با كم‌تواني ذهني بحث شده است. بخش سوم، چهارم و پنجم به آموزش مهارت‌هاي تحصيلي و مهارت‌هاي زندگي دانش‌آموزان با كم‌تواني ذهني دوره پيش‌دبستاني، دوره ابتدايي و دوره دبيرستان پرداخته شده است. توالي فصل‌هاي كتاب به شيوه تحولي به خواننده كمك مي‌كند كه رشد افراد با كم‌تواني ذهني، نيازهاي هر گروه سني و مقطع تحصيلي در دروه‌هاي مختلف و در گستره زندگي را بهتر درك كند. اين رويكرد به معلمان كمك مي‌كند تا نيازهاي هر گروه سني و مقطع تحصيلي و چگونگي برآوردن اين نيازها را بفهمند.

195,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما