آلزایمر (شناخت و پیشگیری هوشمندانه)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آيا شما در مراحل مختلف زندگي، به‌ويژه در دوره سالمندي، از موضوع فراموشي نگران مي‌شويد؟ آيا شما مي‌دانيد چرا فراموش مي‌كنيم؟ چه نوع از فراموشي شما را نگران مي‌كند؟ آيا شما با انواع فراموشي و علت‌هاي ابتلا به آن آشناييد؟ آيا شما فراموشي را بخشي طبيعي و گريزناپذير بالا رفتن سن و سالمند شدن مي‌دانيد؟ آيا شما مي‌دانيد عوامل محيطي و ارثي در فراموشي چه نقشي دارد؟ آيا شما معتقديد كه درباره فراموشي هيچ كاري نمي‌توان كرد و فقط بايد با آن كنار آمد انگيزه اصلي كتاب آلزايمر اين است كه به شما كمك كند تا به راحتي بتوانيد پاسخ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي مشابه را بدهيد. از جمله نكات بارز كتاب آلزايمر اين است كه به كمك پشتوانه‌هاي علمي دقيق و جديد،دست آوردهاي سودمندي ارائه مي‌كند؛ همچنين در نوع خود، به زباني ساده و روان نوشته شده است؛ بنابراين با هرگونه مخاطبي به راحتي همراهي مي‌كند. هدف نويسنده اين كتاب، تمركز بر بيماري فراموشي و گونه‌هاي مختلف آن به شيوه متداول در علم پزشكي نيست. گرايش و تمركز كتاب بر سلامت بدن و مغز شما تا سال‌هاي پاياني زندگي‌تان است.

58,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما