من و سازوکارهای دفاعی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:


”او“ هر آنچه را که به ارث رسیده، یعنی به هنگام تولد حضور دارد و در سرشت انسان نهاده شده است در خود جای می‌دهد و بنابراین بالاتر از همه، غرایز را در بر می‌گیرد. بخشی از ”او“ دستخوش رشد و تکاملی خاص شده، به عنوان واسطه‌ای میان ”او“ و دنیای خارج عمل می‌کند. به این ناحیه از روان نام ”من“ نهاده شده. وظیفة حفاظت از بقا بر عهدة ”من“ است... با آگاهی یافتن از محرک‌ها، با ذخیره کردن تجارب، با گریز از محرک‌ها یا سازگاری با آنها، با کنترل یافتن بر مطالبات غریزه‌ها، دادن اجازة ارضا به آنها یا به تعویق انداختن ارضای آنها یا سرکوب کامل تحریک‌ها و هیجان‌های آنها. این کتاب که از آثار معروف «آنا فروید»، دختر فروید است، به راه‌ها و وسایلی می‌پردازد که ”من“ به وسیلة آنها رنج و اضطراب را دفع می‌کند و کنترلش را بر رفتار، احساسات و انگیزش‌های غریزی اعمال می‌دارد.

58,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: