صور آگاهی نگون‌بخت ذیل معنی صیرورت روح نزد هگل


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هگل در امتداد معرفت‌شناسی جدل رابطه‌ ابژه و سوژه قرار دارد و به‌واقع از مهم‌ترین جایگاه در این امتداد برخوردار است. هدف از این کتاب، اندیشیدن و بحث دقیق درباره‌ این جدل است، با سیری که در کتاب«پدیدارشناسی روح هگل» آمده است. جدلی که معین می‌کند منظور از آگاهی نگون‌بخت چیست. تا این جدل در نحو اندیشه‌ هگل دریافت نگردد، درک نگون‌بختی آگاهی - روح نزد او میسر نیست. آنچه نزد هگل نامعتبر است، بی‌واسطگی شناخت است و این بی‌واسطگی، آنجایی به امر مرهوم مبدل می‌گردد که حکم به وجود می‌دهد و صدق حکمش را نیز از همان وجود یا امر موهوم دریافت می‌کند. این منظر از معرفت‌شناسی و تاریخ فلسفه، ماقبل دکارت را به‌ خود مشغول می‌داشت؛ تا اینکه تاریخ اندیشه، تزلزلی جدی در این منظر ایجاد کرد.

86,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: