ذهن درگیر مناقشه (مجموعه دفترهای روانکاوی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

برنر در کتاب ذهن درگیر مناقشه به مولفه های مناقشه ی روانی و پیامد‌های هم در شکل مصالحه‌های بهنجار و هم پاتولوژیک، می پردازد. وی با بحثی پیرامون مولفه های مناقشه روانی سخن خود را آغاز می کند، رانه‌ها، عواطف، دفاع‌ها و تروماهای دوران کودکی عناوینی هستند که انگیزه دفاع در برابر مشتقات رانه را فراهم می کنند. برنر از مصالحه‌هایی یاد می کند که ناشی از مناقشه‌اند و بیانگر این دیدگاه که مصالحه‌های برآمده از مناقشه اصلی‌ترین بخش زندگی روانی را تشکیل می‌دهند. همچنین او به شکل‌گیری و عملکرد سوپرایگو می‌پردازد که هم آن را نوعی مصالحه در نظر گرفته و هم مولفه‌ای از مناقشات بعدی و مصالحه‌های مرتبط با آن‌ها می‌داند. در ادامهء موضوع مصالحه‌ای پاتولوژیکء از جمله نوروزها و اختلالات شخصیت نوروتیکء مطرح می‌شود. رویاها و کنش‌پریشی‌هاء همچنین انتقال و انتقال متقابلء از دیگر عناوینی هستند که به عنوان شکلی از مصالحه‌ مرتبط با روانکاوی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. او کتاب را با گفتاری در مورد مصالحه‌های بهنجار به پایان می‌رساند که اهمیت و قدرت تبیینی نظریات برنر را در مورد مفاهیم منقاشه‌ی روانی و پیامدهای آن روشن می‌کند.

160,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: