متهم (نمایشنامه)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

آیا نتیجه تمام دادگاه‌ها عادلانه است؟ آیا وقتی قاضی یا هیئت منصفه، براساس شواهد و مدارک موجود، رأی به بی‌گناهی یا گناهکار بودن یک متهم می‌دهند، می‌توان یقین داشت که به اشتباه متهمی را بی‌گناه و یا بی‌گناهی را گناهکار اعلام نکرده‌اند؟ در این نمایشنامه، جفری آرچر به‌طرزی ماهرانه صحنه محاکمه پتریک شروود را به نمایش می‌کشد. شروود متهم به قتل همسرش است، قتلی که خودش آن را قویا انکار می‌کند. دادستان و وکیل مدافع هریک از سویی تلاش می‌کنند تا نظر هیئت منصفه را به حقانیت موکل خود جلب کنند و بهترین نتیجه را از این دادگاه به‌دست آورند. اگر شما در جایگاه یکی از اعضای هیئت منصفه این دادگاه نشسته باشید، آیا می‌توانید مطمئن باشید که رأی شما براساس حقیقت و عادلانه است؟

125,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: