عظمت خود را دریابید


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

دکتر وین دایر، با فلسفه‌اش که میلیون‌ها نفر را در جهان برانگیخته، در این کتاب به شما کمک می‌کند تا دست در دست او به دنیای بیکران درون خود سفر کنید، آن را بکاوید، به عظمت خود واقف شوید و سپس از آفرینش‌های پویا در زندگی‌تان بهره ببرید. در طول این سفر برخی اصول و مفاهیمی از زندگی که تا به حال در پس پردة ابهام پنهان بود، به راحتی بر شما آشکار خواهد شد. همچنین خواهید آموخت که چگونه احساسات و هیجانات منفی را از قلب و ذهن بزدایید، آلت دست رویدادهای ناگوار و رفتارهای نامطلوب دیگران نشوید و به راستی آزاد زندگی کنید.

85,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: