بخشش آرامشی برای قلب کوچکت


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که محتاج بخشش است. در جامعه‌های محلی و حتی جهانی، ما شاهد خشونت و ناسازگاری روزافزون هستیم. آینده از آن فرازندان ماست. کارول آن مارو امیدوار است بتواند بذر بخشایش را در قلب‌های جوان باور کند. او به کودکان می‌آموزد که در مسیر زندگی خود دو انتخاب دارند: اینکه بگذارند رنج و خشم، خانه قلبشان را تسخیر کند یا خشم را کنار بگذارد و حس رهایی و سبکی بخشش را تجربه کنند. خوانندگان این کتاب یاد می‌گیرند که همگی ما، گاهی به یک فرصت دوباره نیاز داریم.

70,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: