اختگی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

اختگی ما را از چه چیز منع می‌کند؟ ترس از اختگی در نتیجه چه ساز و کارهایی بروز می‌کند و نقش آن در رشد و یا سرکوب فرد چیست؟ اختگی یعنی مجموعه‌ای از باورهای کودکی، لحظه‌ای متحول‌کننده، میراثی فیلوژنتیکی، یکی از تنظیم‌کننده‌های تفاوت جنسیتی و یکی از مشخصه‌های کلیدی شخصیت و سرنوشت افراد، آثار عقده‌‌ی اختگی بر فرد و بر فرهنگ، پر دامنه و پر شمارند. عقده‌ی اختگی به ما کمک می‌کند بفهمیم چرا ترس‌های انسان از همان منبعی سرچشمه می‌گیرند که در عین حال، والاترین ایده‌آل‌های او را نیز می‌سازند.

25,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: