مبانی و فنون مصاحبه مشاوره و روان‌درمانی هدفمند


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در دنیای شگفت‌انگیز مشاوره و روان‌درمانی، امروزه از رویکرد‌های متنوع و گوناگونی استفاده می‌شود. از جمله رویکرد‌های نوین در این حیطه، ‌مشاوره‌های چندفرهنگی در جوامع بشری است که با تاکید بر مهارت‌ها و فنون مختلف و به‌ویژه با بهره گرفتن از الگوهای مختلف مهارت‌های رشد و تحول فردی و اجتماعی در پی شکوفایی و رشد مراجعان هستند. یکی ازدیدگاه‌های چندفرهنگی که در تلفیق با الگوی خرده‌مهارت‌های رشدی در طی چند سال اخیر در این حوزه مورد توجه قرار داشته، دیدگاه ارائه‌شده توسط دو متخصص برجسته حوزه مشاوره و روانشناسی رشدی چندفرهنگی، یعنی آلن و مری ایوی، است. ایوی‌ها با تلفیق و ادغام جنبه‌ها و صلاحیت‌های فرهنگی و خرده مهارت‌های رشدی، فرایندهای تحولی حاصل مشاوره را در افراد برجسته ساخته‌اند. این الگوی نو به‌خصوص از زمانی که با یافته‌های علوم مغز و اعصاب ادغام شده بیش از پیش، اهمیت و اثر‌بخشی پیدا کرده است. کتاب «مبانی و فنون مصاحبه، مشاوره و روان‌درمانی هدفمند»، اثری است در زمینه این ادغام جالب که متخصصان پیش گفته با همکاری یک متخصص برجسته دیگر روانشناسی که در مطالعات خود بر علوم اعصاب متمرکز است (دکتر کارلوس زلاکت) مبانی و فنون مشاوره و روان‌درمانی هدفمند را به شکل منسجم و ساختارمند عرضه کرده‌اند. در عصر مشاوره‌های چندفرهنگی و در دوره رشد و گسترش علوم مغز و اعصاب، هر روانشناس و مشاوری که با مراجعان مشاوره و روان‌درمانی انجام می‌دهد، باید این کتاب را با دقت مطالعه کند و از یافته‌ها و فنون آن در کار خویش بهره جوید.

400,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: