چگونه از تنهایی لذت ببریم (مدرسه زندگی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

چرا در زمانه‌ای که به استقلال، آزادی شخصی و فردگرایی بها داده می‌شود، هنگامی که می‌خواهیم تنها باشیم عده‌ای فکر می‌کنند اجتماع‌‌گریز یا حتی گوشه‌گیر هستیم؟ نویسنده کتاب پیشینه نگرش مردم را به موضوع تنهایی بررسی می‌کند. او با ارائه راهکارهایی کمک می‌کند تا ترس‌مان از تنهاییی بریزد و تشویق‌مان می‌کند که دریابیم وقت‌گذاشتن برای خودمان چه فواید و منافعی دارد. شاید باعث شود که استعدادها و توانایی‌هامان را بهتر کشف کنیم و زندگی پربارتری داشته باشیم.

76,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: