آموزش هنر به کودکان در 40 هفته


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هنر و ابعاد آن در رشد و زندگی کودک تاثیر بسزایی دارد. کودکان با فعالیت‌های هنری و دخل و تصرف و اکتشاف در محیط می‌پردازند و با تقویت حواس‌شانء قدرت تشخیص خود را بالا می‌برند و توان داوری و قضاوتشان را ارتقا می‌دهند. در نتیجهء این کار ضمن آشنا کردن آنان با تاریخ و فرهنگ در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی‌شان می‌انجامد. پرداختن به هنر و آشنایی با ابعاد آنء مستلزم آموزش اصولی و یادگیری نظام‌مند است. آموزش هنر به کودکان تکلیفی سخت و پیچیده و زمان‌بر است. مربیان هنر باید بردبار و شکیبا باشندء رموز مربوطه را بدانند و با زبانی متناسب سن کودک و مرحله رشدی او به این آموزش ضروری دست یازند. در کتاب آموزش هنر به کودکان در چهل هفته به قلم دو تن از هالی فنء با روشی ساختاریافته و گام به گامء نحوه آموزش هنر به مربیان و والدین ارائه می‌شود.این اثر در شکل‌گیری و پرورش حس زیبایی‌شناختیء توان ارزیابی و داوریء کشف استعدادهای درونیء متجلی کردن عواطف و نیز درک طبیعت و آشنایی با تاریخ و فرهنگء بسیار سودمند است.

150,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: