فلسفه عصب‌شناسی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

اهمیت فلسفی عصب‌شناسی تنها این نیست که با فلسفۀ ذهن از درِ آشنایی درآمده است؛ بلکه امروزه عصب‌شناسی تقریباً به همۀ حوزه‌های علمی، فلسفی، اجتماعی و رشته‌ها و مطالعات زیرمجموعۀ این حوزه‌ها نفوذ کرده و در شناخت و تبیینِ نسبتِ وجودی و ایجادی آنها در انسان و زندگی روزمرۀ او مدخلیت یافته است. به این معنی اخیر، و از نظر فلسفی، عصب‌شناسی علمی در کنار علوم دیگر (مانند شیمی، زیست‌شناسی یا پزشکی) نیست؛ بلکه عصب‌شناسی به معنای جدید در کنار هوش مصنوعی، یکی از دو علمی است که ماهیتِ ذاتاً تکنولوژیک پارادایم زبان را در زمانۀ ما برملا کرده و قدرت تصرف و تبیینِ همۀ حوزه‌های وجودی و شناختی انسان را در خود دارد؛ و از این حیث همانند و هم‌تراز هوش مصنوعی است.

1,250,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: