شخصیت سالم


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

گروهی در تاریکی فیلی را لمس می‌کنند، یکی خرطوم فیل را لمس کرده و او را چون لوله می‌انگارد، دیگری پای فیل را لمس کرده و فیل را ستون انگاشته است، سومی گوش‌های فیل را لمس کرده و او را همچون بادبزن در نظر آورده است و چهارمی شکم فیل را لمس کرده و فیل را کیسه‌ای آویزان تصور نموده است. تا زمانی که نور بتابد و کل فیل دیده نشود، (جزء انگاری) حاصلی جز اختلاف‌نظر ندارد. هنوز نور نتابیده و کل حقیقت زندگی و معنای وجود انسان، ناشناخته مانده است، دانش بشری چاره‌ای به جز لمس جزء به جزء حقیقت نادیدنی ندارد. بنابراین روش علمی بر پایه کاهشگری قرار دارد.

32,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: