تحلیل وضعیت وجودی روان‌درمانگران


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب حاضر تحلیلی روان‌شناختی از وضعیت درمانگران و به نوعی روان‌درمانی آن‌هاست. روان‌درمانی آنچنان که یالوم به نوعی تاکید کرده است سفری دوسویه یا دوجانبه است. از یک سو حرکتی است به سمت مراجع و دنیای او و از سوی دیگر حرکتی است به سمت درون و تحلیل خود. در عین حال حرکتی است دوجانبه که در آن دو نفر با یکدیگر همکاری می‌کنند تا مقصد، وضعیت و ارزش یا حالتی را تعریف، تحلیل، اکتشاف، اصلاح و تغییر دهند...

32,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: