انسان موجودی 1 روزه و قصه‌های دیگری از روان‌درمانی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در این کتاب، یالوم به دو چالش اصلی هستی از نگاه درمان‌جویانش، و تا حدی شخص خود، می‌پردازد: تقلا برای پر معنا زیستن و با انتهای ناگزیر هستی کنار آمدن، این کتاب نیز بر مبنای روایات یالوم و گفتگوهایش با مراجعینش شکل گرفته و در قالب رمانی هستی‌گرایانه نگاشته شده است. این کتاب با زبانی طنزآلود، بی‌تکلف، و اغلب تکان‌دهنده، صادقانه از سختی‌ها و مبارزه انسان‌ها برای بقا حکایت می‌کند. در عین حال، یالوم میوه‌های اصلی زندگی مانند عشق، دوستی و خانواده را وسایل و شیوه‌های اصلی تحمل زندگی قلمداد می‌کند. او در این اثر سعی دارد به خوانندگان بیاموزد که حتی در مقابله با وحشت مرگ نیز می‌توان با ایجاد رابطه‌ای یاری‌دهنده به افراد کمک کرد تا دنیای درونی خود را از اغتشاش، ابهام، درد و رنج رهایی بخشند. عنوان این کتاب از کتاب تاملات مارکوس آورلیوس، فیلسوف رواقی و امپراتور روم، برگرفته شده است. وی حاصل تاملات خود درباره امور بنیادین حیات آدمی را در آن کتاب به رشته تحریر کشیده است.

160,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: