تشخیص افتراقی بر اساس دی اس ام فایو


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب «تشخیص افتراقی براساس دی اس ام فایو»، راه‌حلی را برای تشخیص افتراقی ارائه داده و در این راستا، پیچیدگی شخصیت انسان و کاربردهای ساختاری طبقه‌بندی دی اس ام فایو را نیز لحاظ کرده است. آن دسته از بالینگران و دانشجویانی که در حال فراگیری تشخیص‌های روان‌پزشکی بوده و با این آزمایه بسیار مهم روبرو هستند، دستنامه حاضر را بسیار مفید خواهند یافت.

210,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: