آشنایی با کیرکگور


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

آشنایی با فیلسوفان مجموعه‌ای از زندگی‌نامه‌های فیلسوفان مشهور است که برای گشودن باب آشنایی با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های آنان مدخل مناسب و مغتنمی به نظر می‌رسد. در هر کتاب گذشته از ارائه‌ی اطلاعات زندگی‌نامه‌ای، افکار هر فیلسوف در رابطه با تاریخ فلسفه به طور کلی و نیز در رابطه با جریان‌ها و تحولات فکری و اجتماعی و فرهنگی عصر او بازگو می‌شود و بدون ورود به جزئیات نظریات و عقاید او، مهم‌ترین نکته‌های آ‌نها با بیانی ساده و روشن و در عین حال موثق و سنجیده بیان می‌شود. اساس کار در این کتاب‌ها سادگی و اختصار بوده است تا جوانان و نیز همه‌ی خوانندگان علاقه‌مندی که از پیش مطالعات فلسفی زیادی نداشته‌اند بتوانند به آسانی از آنها بهره بگیرند و چه بسا همین صفحات اندک انگیزه‌ی پی‌جویی بیشتر و دنبال کردن مطالعه و پژوهش در این زمینه شود. کیرکگور، دست کم به مفهوم رسمی کلمه، فیلسوف نبود. با این همه سخن از چیزهایی گفت که غالبا در حوزه‌ی فلسفه قرار می‌گیرند. او درباره‌‌ی جهان ننوشت بلکه درباره‌ی زندگی نوشت -این‌که ما چگونه زندگی‌می‌کنیم، و چه‌گونه‌ای را انتخاب ‌می‌کنیم و در مورد ((معنای زنده‌بودن)) به کنکاش پرداخت. موضوع اصلی بحث او ((فرد و وجود او)) و به دیگر بیان موضوع ((بودن)) بود.

29,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: