اسطوره جام مقدس


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

رنج عظیم انسان امروزی، ازخودبیگانگی و بی‌معنایی او در زندگی، ناشی از شکاف عمیقی در روان اوست که مصرانه خواستار یکپارچگی و رسیدن به تمامیت است. شکافی بین دو نیمه وجود انسان، نیمه زنانه و نیمه مردانه وجود، که تا این شکاف بسته نشود و وحدت در روان انسان شکل نگیرد، رنج ناشی از آن، زندگی انسان را به تباهی می‌کشد. این‌جاست که حماسه طلب و اسطوره جام مقدس همچون طریقی برای پاسخ‌گویی به آن شکل می‌گیرد. کتاب حاضر منزل‌های این طریق را می‌نمایاند و راهی نشان می‌دهد که نه فقط مرد امروزی، که زن امروزی نیز برای نیل به سرور و شادمانی واقعی و رسیدن به تمامیت باید از آن آگاه باشد.

41,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: