اقتصاد احساس (هوش مصنوعی در مسیر خلق عصر همدلی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

پیشرفت هوش‌مصنوعی باعث ایجاد تغییرات بنیادین در دنیای اقتصاد هم شده است. اقتصاد سنتی که بر اساس اصول تولید، توزیع و مصرف بنا شده بود، اکنون با ظهور آنچه برخی محققان آن را اقتصاد احساس می‌نامند، دچار تغییر بنیادین خواهد شد. این اقتصاد جدید حول محور ایجاد و تبادل احساسات، تجربیات و ارتباطات اجتماعی شکل خواهد گرفت. این تغییری است که به دلیل اهمیت فزاینده ارزش‌های انسان‌محور، مانند شادی و همدلی ایجاد می‌شود. کتاب اقتصاد احساس به روندهای اقتصادی گذشته نگاهی انداخته و محور آن حول ایجاد اقتصاد احساس شکل گرفته که به خاطر ظهور هوش‌ مصنوعی رخ داده است. اقتصاد احساس اقتصادی زنانه است. این بدان معنی است که نقش زنان به دلیل هوش بالای آنها در احساسات و ارتباطات اجتماعی، در آن بیش از مردان خواهد بود. در کتاب هوش مصنوعی اهمیت جنسیت در انجام امور روشن شده و نشان داده می‌شود که چرا اعصار اقتصادی مختلف - اقتصاد فیزیکی، اقتصاد تفکر و اقتصاد احساس- تحت‌تأثیر جنسیت‌های مختلف قرار می‌گیرند. در طول کتاب، ‌مطالعات موردی و نمونه‌های دنیای واقعی از دنیای سیاست و کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته و همین باعث شده تا کارکردهای هوش مصنوعی و چرایی ظهور اقتصاد احساس نشان داده شود.

160,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: