هنرعشق ورزیدن


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مطالعه این کتاب برای کسی که انتظار دارد به دستورالعمل ساده‌ای در راستای هنر عشق ورزیدن دست یابدء تجربه ناامید کننده‌ای خواهد بود. به عکسء در این کتاب نشان داده خواهد شد که عشقء احساسی نیست که هر کس - فارغ از میزان بلوغ و پختگی خود - به سادگی به آن دست یابد. هدف این است که خواننده با مطالعه این کتاب متقاعد شود در صورتی که جهت تکامل تمامی ابعاد شخصیتی خود با جدیت تلاش نکند و خود را به سطح و موقعیت سازنده‌ای نرساندء همه تلاش‌هایش برای دستیابی به عشق محکوم به شکست خواهد بود.

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: