فراسوی زنجیرهای پندار


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در این کتاب فروم به تحلیل و مقایسه دیدگاه ها و نظریات مارکس و فروید می پردازد و سیر تحول فکری خود را بیان می کند. او معتقد است فروید و مارکس و اینشتین معماران عصر نوین‌اند و هر سه به نظم بنیادی واقعیت اعتقاد کامل دارند. فروم در این مقایسه تحلیلی چکیده نظرات خود را در مورد انسان، طبیعت، خرد و خودآگاهی، دین و... بیان می کند.

70,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: