جاناتان مرغ دریایی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

رخدادها چگونه می‌بایست ناگاهان در پندار کسی شکل بگیرد؟ بی‌تردید هر نویسنده دست‌پرورده و مخلوق خود را دوست می‌دارد و بر این یقین پای می‌فشرد که راز و رمزء بخشی از جادوست و در این‌باره نیز به هیچ شرح و بیانی نیاز نیست. پندارهاء از دیرباز با آدمی همراه بودهء پیوسته در گوش روان به پچپچه سخن گفته و آرام و سبکبال از جهانی روشن و نرمء و آفریدگارانی حرف می‌زند که با اندوهء شادی‌هاء پیروزی‌ها و نامرادی‌ها آنجا حضور دارند. او حداقل با خودش صاف و صادق بود و از چنان شجاعتی برخوردار که با واقعیت بی‌معنا بودن زندگی رویاروی شود.

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: