تاریخچه زمان (از انفجار بزرگ تا سیاه‌چاله‌ها)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

جهان از کجا آمده؟ چگونه و چرا بنیاد گرفته؟ آیا پایانی برای جهان متصور است و اگر آری، چگونه؟ این سوالات برای همه ما جالب است، اما دانش نوین چنان پیچیده شده است که تنها شمار اندکی از متخصصان می‌توانند از عهده درک آن روابط ریاضی که برای توصیف و توضیح مقولات فوق به‌کار می‌روند برآیند. با این همه، مفاهیم اساسی مربوط به سرچشمه و سرنوشت هستی را می‌توان بدون استفاده از ریاضیات چنان تشریح نمود که برای افراد عادی نیز مفهوم واقع گردد. این هدف انگیزه اصلی نگارش کتاب تاریخچه زمان است.

160,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: