مددکاری گروهی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مددکاری گروهی یکی از روش‌های مهم و تعیین‌کننده در مداخلات حرفه‌ای مددکاری اجتماعی است. شواهد علمی تایید می‌کنند که مداخلات مددکاری گروهی می‌توانند در فرایند توانمندسازی و ارتقای بهزیستی و رفاه گروه‌های هدف تاثیر معنادار داشته باشند. بسیاری از مددکاران اجتماعی ترجیح می‌دهند با مراجعان خود به روش فردی کار کنند. این در حالی است که گروه هدف آنها در اغلب موارد مشکلات و شرایط مشابه یکدیگر دارند. تشکیل گروه ‌می‌تواند به شرکت‌کنندگان کمک کند تا علاوه بر دریافت حمایت و مداخلات درمانی توسط مددکار اجتماعی از حمایت همتایان خود نیز برخوردار شوند. در شرایطی که مددکاران اجتماعی در سازمان‌هایی کار می‌کنند که همواره با تعداد زیاد مراجعه‌کننده رو به رو هستند، تشکیل گروه می‌تواند تضمین‌کننده دسترسی تعداد بیشتری از مراجعان به خدمات حرفه‌ای باشد و در عین حال فشار کار با تعداد زیاد مراجعان و هزینه ارائه خدمات فردی را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. از سوی دیگر مددکار اجتماعی نیز به طور اجتناب ناپذیری باید از مهارت‌های تشکیل و سازماندهی گروه‌ها بهره بگیرد. از این رو تسلط به رویکردها و تکنیک‌های مددکاری گروهی می‌تواند در موفقیت مددکاران اجتماعی که مداخلات جامعه‌ای را اجرا می‌کنند نیز تاثیر قابل توجهی داشته باشد. در این کتاب رویکردهای مختلف مددکاری گروهی و فرایند و تکنیک‌های مورد استفاده در هر یک از آن‌ها ارائه شده است. همچنین مثال‌های متعددی از تجربه‌های مددکاران گروهی در فصول مختلف کتاب گزارش شده‌اند که شرح دقیق‌تری از نحوه به کار گرفتن هر یک از رویکردها را ارائه می‌کنند.

270,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: