برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

نگاهی به دور و برش انداخت، رفت نزدیک آلیوشا، که جلوش ایستاده بود، و انگار که بخواهد حرف محرمانه‌ای بزند، دم گوش او شروع کرد به پچ‌پچ کردن، در صورتی که هیچ‌کس آن دور و بر نبود و نمی‌توانست حرف‌هایشان را بشنود. مراقب گوشه اتاق روی نیمکت نشسته بود و چرت می‌زد، نگهبان‌ها هم بیرون بودند و صدای توی اتاق به گوش آن‌ها نمی‌رسید.

177,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: