اشتباهات لپی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مبحث پیراکنشی‌ها با اشتباهات لپی در این کتاب الزاما مربوط به افراد بیمار نیست و بلکه حتی اغلب؛ موضوعاتی را شامل می‌شوند که در زندگی روزمره‌مان به کرات با آنها روبروئیم. اشتباهات لپی شامل بسیاری از لغزشهایی‌اند که در زندگی روزمره با آن برخورد می‌کنیم ولی شاید هرگز تا کنون؛ یعنی تا پیش از مطالعه این کتاب؛ به علت پنهان در پشت آنها؛ که ما را برای درک بهتر خود و پیرامونمان رهنمون می‌گردد؛ توجهی مبذول نداشته‌ایم.

70,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: