روانشناسی اجتماعی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

علم درک و تبین چگونگی نفوذپذیزی افکار، احساسات و رفتارهای افراد از حضور واقعی، خیالی یا ضمنی دیگران، موضوع مطالعه روانشناسی اجتماعی می‌باشد. همچنین این موضوع یادآوری می‌کند که نفوذ اجتماعی می‌تواند از طرف اشخاص غایب یا حتی اشخاصی که وجود خارجی ندارند باشد، مثلا کافی است باور کنیم که رستم، امیرکبیر چنین و چنان عمل می‌کردند تا رفتارهایی شبیه به رفتارهای آنها اتخاذ کنیم. در واقع روانشناسی اجتماعی، رفتارهای اجتماعی را مطالعه می‌کند.

160,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: