روانشناسی فیزیولوژیک


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در سال‌های اخیر روانشناسی فیزیولوژیک به عنوان شاخه‌ای از روانشناسی، نقش خویش را به خوبی در زمینه پویایی این اثر متقابل ایفا کرده است، به طوری که بیشتر روانشناسان معتقدند که بدون شناخت مبانی زیستی و فیزیولوژیکی نمی‌توان به تحلیل پدیدایی رفتار مبادرت ورزید. بدین ترتیب روانشناسی فیزیولوژیک به عنوان علم مستقل در نظر گرفته نمی‌شود بلکه علم میان رشته‌ای است که در آن رشته‌های علوم مختلف مشارکت دارند. در این کتاب سعی شده است که روابط بین دستگاه اعصاب مرکزی و فرایندهای نخستین فیزیولوژیک با رفتار به عنوان مبانی زیستی وابسته و مشترک توصیف شود.

108,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: