کریستوا در قابی دیگر


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در تفکر کریستوا هنر یا تجربه زیبایی‌شناختی هم مقوم سوژه است و هم بر سازنده ابژه‌ای که می‌تواند معنا و خودآگاهی را دگرگون سازد. به این اعتبار، تولید اثر هنری جزء لاینفک حیات سوژه است و مانند ملتقایی میان فرآیندهای زیستی و گفتمان‌های اجتماعی عمل می‌کند. کتاب حاضر تلاشی است برای شرح نسبت میان تفکر فلسفی کریستوا و تجربه زیبایی‌شناختی به مدد تحلیل آثاری در حوزه‌های نقاشی، عکاسی و فیلم. نویسنده کتاب می‌کوشد راهنمایی برای دانشجویان و علاقه‌مندان هنر ارائه کند، اما خواننده از پیش باید به رئوس کلی تفکر کریستوا آشنا باشد.

18,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: