چارچوب ذهنی فراوانی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

خداوند از کامیاب کردن بندگانش لذت می‌برد. بدان، خداوند از قبل تو را به هر چیزی که نیاز داری تا زندگی موفقی داشته باشی مجهز کرده است. او در درون تو «بذرهایی» مملو ار امکانات، ظرفیت‌های شگفت‌انگیز، ایده‌های خلاق و رویاها را کاشته است. اما صرف اینکه آنها درونت قرار دارند بدین معنا نیست که کار خوبی برایت انجام می‌دهند بلکه باید استفاده از آنها را آغاز کنی. به عبارت دیگر، باید باور داشته باشی، هر آنچه را که لازم است، داری. باید در ذهن ایمان داشته باشی که تو بنده خداوند متعال هستی و برای کارهای بزرگ آفریده شده‌ای. خداوند تو را نیافریده تا متوسط باشی. خداوند تو را آفریده تا عالی باشی و به تو توانایی، بینش، استعداد، خرد و قدرت مافوق طبیعی خود را داده تا این کار را انجام بدهی. هم اکنون هر آنچه برای محقق کردن سرنوشتی که خداوند برایت مقدر کرده است را داری.

55,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: